HOE WERKT HET?

Op basis van uw persoonlijke en financiële gegevens rekent uw adviseur het maximale hypotheekbedrag uit. Dat is het bedrag waarvan de adviseur verwacht dat deze door de geldverstrekker zal worden goedgekeurd.

De spelregels

PERSOONLIJKE STUKKENLIJST

Besluit u verder te gaan, dan stuurt u alle documenten van de Persoonlijke Stukkenlijst aan ons op. Dit zijn dezelfde documenten als die u moet overleggen om een hypotheek af te sluiten.

KREDIETBEOORDELING EN UITREIKING CERTIFICAAT

Uw persoonlijke stukken worden door of namens de geldverstrekker beoordeeld. Op basis van uw inkomen en verplichtingen wordt het bedrag berekend dat u maximaal kunt lenen. Samen met een schriftelijke bevestiging van de geldverstrekker ontvangt u uw Hypotheek Garantiecertificaat®. Deze is drie of zes maanden geldig. Gedurende deze periode wordt uw inkomen niet opnieuw beoordeeld bij het uitbrengen van een definitieve offerte. Wel wordt opnieuw een BKR-toetsing uitgevoerd.

WAARDE VAN DE WONING

De waarde van de woning moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de hypotheek. Het maximale hypotheekbedrag op uw nieuwe woning is daarmee beperkt tot 100% van de getaxeerde marktwaarde.

FINANCIEEL RAPPORT

Het Hypotheek Garantiecertificaat© wordt onderbouwd met een uitgebreid Financieel Rapport. Dit bevat onder andere een diepgaande analyse van uw situatie bij pensioen, overlijden, werkloosheid en invaliditeit. Met oplossingen die u zekerheid geven voor jarenlang woonplezier.

STERKE KOOPPOSITIE

Hebt u vervolgens een passende woning gevonden en wilt u een bod doen? Informeer dan uw adviseur over mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie. De adviseur onderzoekt de aanvaardbaarheid van de woning als onderpand en onderzoekt of er een erfpachtcanon van toepassing is, dat leidt tot een lagere maximale hypotheek. U kunt de verkoper direct 100% financiële duidelijkheid en zekerheid geven en, in nauw overleg met uw adviseur, snel tot zaken komen.

Maak direct een afspraak!